9 thg 4, 2013

Tagged Under:

Lời dạy của Khổng Tử #7

By: Hoa Dang Nguyen On: 10:00
  • Chia sẽ ›

  • Nghèo hèn bởi tự ti. Ngu si vì tự phụ. Tài đức cao hơn phú. Hạnh phúc đủ hơn giàu

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét