9 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Lời dạy của Khổng Tử #9

By: Hoa Dang Nguyen On: 12:00
  • Chia sẽ ›

  • Dốt nát hay làm theo. Hiểu biết nhiều thì lợi

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét