9 thg 4, 2013

Tagged Under:

Lời dạy của Khổng Tử

By: Hoa Dang Nguyen On: 19:30
  • Chia sẽ ›

  • Đọc hết mới là kẻ trọng đạo lý, hiểu hết mới mong có nhân cách hơn người. Hình hài của mẹ của cha. Trí khôn đời dạy, đói no tự mình. Sang hèn trong kiếp nhân sinh. Buồn vui sướng khổ thường tình thế thôi

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét