16 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Nhầm trước khi gặp đúng người mình yêu

By: Hoa Dang Nguyen On: 17:00
  • Chia sẽ ›

  • Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét