8 thg 4, 2013

Tagged Under: , , ,

Những câu nói hay nhất của Nick #10

By: Hoa Dang Nguyen On: 15:00
  • Chia sẽ ›

  • Bạn và tôi không thể sống mà không có niềm tin, không thể sống mà không tin tưởng vào một điều gì đó.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét