8 thg 4, 2013

Tagged Under: , , ,

Những câu nói hay nhất của Nick #12

By: Hoa Dang Nguyen On: 17:00
  • Chia sẽ ›

  • Bạn không bao giờ có thể thay đổi được quá khứ của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi tương lai!

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét