8 thg 4, 2013

Tagged Under: , , ,

Những câu nói hay nhất của Nick #15

By: Hoa Dang Nguyen On: 19:35
  • Chia sẽ ›

  • Bạn hãy luôn giữ ý nghĩ này: Không gì là không thể. Khi bạn cảm thấy mình thất bại và bị lấn át bởi một thách thức lớn, hãy tin rằng không gì là không thể.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét