8 thg 4, 2013

Tagged Under: , , , , ,

Những câu nói hay nhất của Nick #16

By: Hoa Dang Nguyen On: 21:00
  • Chia sẽ ›

  • Đạt được lý tưởng không phải là đạt được sự hoàn hảo trong suốt cuộc đời bạn, mà là tìm kiếm sự hoàn hảo.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét