8 thg 4, 2013

Tagged Under: , , , , ,

Những câu nói hay nhất của Nick #18

By: Hoa Dang Nguyen On: 23:00
  • Chia sẽ ›

  • Tất cả những gì xảy ra với bạn sẽ định nghĩa con người bạn, định nghĩa cuộc sống của bạn nếu bạn không hành động để định nghĩa chính mình.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét