9 thg 4, 2013

Tagged Under: , , ,

Những câu nói hay nhất của Nick #19

By: Hoa Dang Nguyen On: 07:30
  • Chia sẽ ›

  • Những ước mơ không chết chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét