8 thg 4, 2013

Tagged Under: , ,

Những câu nói hay nhất của Nick #2

By: Hoa Dang Nguyen On: 07:00
  • Chia sẽ ›

  • Tìm kiếm sự giúp đỡ ở người khác không phải là một dấu hiệu của yếu kém. Đó là một dấu hiệu của sức mạnh.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét