9 thg 4, 2013

Tagged Under: , , ,

Những câu nói hay nhất của Nick #20

By: Hoa Dang Nguyen On: 11:30
  • Chia sẽ ›

  • Phép màu tuyệt vời nhất là sự biến đổi từ bên trong con người chúng ta.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét