8 thg 4, 2013

Tagged Under: , , , ,

Những câu nói hay nhất của Nick #3

By: Hoa Dang Nguyen On: 08:00
  • Chia sẽ ›

  • Ngay cả khi bạn phải đối mặt với điều tồi tệ nhất, hãy làm hết khả năng để sẵn sàng đón đợi điều tốt đẹp nhất!

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét