8 thg 4, 2013

Tagged Under: , ,

Những câu nói hay nhất của Nick #5

By: Hoa Dang Nguyen On: 10:00
  • Chia sẽ ›

  • Sống không có giới hạn có nghĩa là biết được rằng bạn luôn có thứ gì đó để cho, luôn có thể làm điều gì đó để giảm nhẹ gánh nặng của người khác.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét