8 thg 4, 2013

Tagged Under: , , ,

Những câu nói hay nhất của Nick #6

By: Hoa Dang Nguyen On: 11:00
  • Chia sẽ ›

  • Khi bạn tìm kiếm hạnh phúc trong những đối tượng vật chất thuần túy, thì vật chất chẳng bao giờ là đủ cả. Hãy nhìn ra xung quanh. Hãy nhìn vào bên trong.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét