8 thg 4, 2013

Tagged Under: , , ,

Những câu nói hay nhất của Nick #8

By: Hoa Dang Nguyen On: 13:00
  • Chia sẽ ›

  • Tôi biết chắc chắn rằng chừng nào bạn còn thở thì chừng ấy cuộc sống của bạn vẫn còn hy vọng.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét