8 thg 4, 2013

Tagged Under: , , ,

Những câu nói hay nhất của Nick #9

By: Hoa Dang Nguyen On: 14:00
  • Chia sẽ ›

  • Tôi chưa bao giờ thực sự tàn tật cho đến khi tôi mất hy vọng. Hãy tin tôi đi, mất hy vọng còn tồi tệ hơn cả mất chân tay.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét