4 thg 4, 2013

Tagged Under:

Niềm tin là sức mạnh

By: Hoa Dang Nguyen On: 20:00
  • Chia sẽ ›

  • Cuộc sống ko bao giờ là bế tắc thực sự hay có khái niệm mất tất cả một khi bạn còn có niềm tin.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét