16 thg 4, 2013

Tagged Under:

Ở đời, có nhiều việc chúng ta không thể khống chế

By: Hoa Dang Nguyen On: 11:30
  • Chia sẽ ›

  • Ở đời, có nhiều việc chúng ta không thể khống chế, miễn cưỡng phải chấp nhận, nhưng không hề có sự bất đắc dĩ nào gọi là phải từ bỏ người mình yêu sâu đậm, trừ khi đó không phải là tình yêu thật sự.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét