16 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Quá khứ đã đi vào dĩ vãng

By: Hoa Dang Nguyen On: 08:00
  • Chia sẽ ›

  • Những lời đã từng nói, những nơi đã đi qua, những cuộc điện thoại đã xa, người tôi đã từng mong nhớ, những lần xao động, những nỗi niềm chôn kín… Tất cả đều đã trôi qua. Dưới sự xoay vòng của thời gian, những điều ấy đã đi vào dĩ vãng.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét