20 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Sự thật rất đẹp, không nghi ngờ gì nữa

By: Hoa Dang Nguyen On: 20:30
  • Chia sẽ ›

  • Sự thật rất đẹp, không nghi ngờ gì nữa; nhưng dối trá cũng thế.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét