16 thg 4, 2013

Tagged Under:

Thời gian là cái gì?

By: Hoa Dang Nguyen On: 10:00
  • Chia sẽ ›

  • Thời gian là cái gì? Thời gian là thứ im lặng nhất và cũng là thứ chuyên chế vô lý nhất. Từ trước đến nay, lúc muốn nó dừng lại thì nó không dừng lại, lúc muốn nó trôi đi thì nó không trôi đi

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét