20 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Thường người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất

By: Hoa Dang Nguyen On: 19:30
  • Chia sẽ ›

  • Thường người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét