16 thg 4, 2013

Tagged Under:

Tình yêu không có lý do

By: Hoa Dang Nguyen On: 18:00
  • Chia sẽ ›

  • Tình yêu không có lý do và mạnh hơn cả cái chết – Thomas Mann

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét