16 thg 4, 2013

Tagged Under: , , , ,

Tình yêu thật sự

By: Hoa Dang Nguyen On: 12:30
  • Chia sẽ ›

  • Tình yêu thật sự chính là cho dù gặp bất kỳ khó khăn nào, vất vả ra sao vẫn cố gắng kiên trì mà nắm giữ. Anh không bỏ em, cả đời này em sống chết cũng theo anh.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét