20 thg 4, 2013

Tagged Under:

Tôi đã sống tám mươi năm trong đời

By: Hoa Dang Nguyen On: 13:00
  • Chia sẽ ›

  • Tôi đã sống tám mươi năm trong đời và tôi chẳng biết điều gì, ngoài việc cam chịu và tự bảo mình rằng côn trùng sinh ra là để cho nhện nuốt lấy, và con người sinh ra để bị tàn phá bởi sự đau khổ.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét