19 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Đừng bao giờ nói về mình những điều mình không muốn trở thành hiện thực.

By: Hoa Dang Nguyen On: 18:33
  • Chia sẽ ›
  • 0 nhận xét:

    Đăng nhận xét