13 thg 4, 2013

Tagged Under: , ,

Đừng đề ra mục tiêu của bạn chỉ vì người khác

By: Hoa Dang Nguyen On: 13:03
  • Chia sẽ ›
  • Đừng đề ra mục tiêu của bạn chỉ vì người khác cho đó là quan trọng. Vì chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét