15 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Yêu không vụ lợi khó lắm

By: Hoa Dang Nguyen On: 12:30
  • Chia sẽ ›

  • Yêu một người rất khó, yêu một người không chút vụ lợi càng khó hơn. Người bình thường, dường như đều không có sẵn năng lực này

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét