8 thg 5, 2013

Tagged Under: , , ,

Ba thứ không nên hy sinh

By: Hoa Dang Nguyen On: 16:58
  • Chia sẽ ›

  • Bạn không bao giờ nên hy sinh ba thứ: gia đình bạn, trái tim bạn, hoặc nhân phẩm của bạn.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét