22 thg 5, 2013

Tagged Under: , , ,

Bạn chịu trách nhiệm cho hạnh phúc

By: Hoa Dang Nguyen On: 14:28
  • Chia sẽ ›

  • Bạn chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình. Nếu bạn mong đợi người khác làm mình hạnh phúc, có thể cuối cùng bạn sẽ thất vọng.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét