9 thg 5, 2013

Tagged Under: ,

Bạn phải cố gắng lên!

By: Hoa Dang Nguyen On: 19:31
  • Chia sẽ ›

  • Thời điểm mà bạn chuẩn bị từ bỏ thường nằm ngay trước thời điểm điều kỳ diệu xảy đến. Bạn phải cố gắng lên!

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét