20 thg 5, 2013

Tagged Under: , , , , ,

Bắt đầu lại nhưng đừng quên

By: Hoa Dang Nguyen On: 10:49
  • Chia sẽ ›

  • Có một lúc nào đó trong cuộc đời khi bạn sẽ phải để mọi thứ lại đằng sau và bắt đầu một cuộc sống mới, đừng bao giờ quên những người đã luôn ở bên cạnh bạn, đặc biệt là những người đã luôn ủng hộ bạn hết mình.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét