24 thg 5, 2013

Tagged Under: , , , , ,

Cách giữ mối quan hệ tốt.

By: Hoa Dang Nguyen On: 20:23
  • Chia sẽ ›

  • Xin lỗi dù biết mình không sai, nhúng nhường dù biết mình đúng, tấc cả đều rất tốt. Nó sẽ giúp bạn giữ được mối quan hệ quý giá của mình.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét