15 thg 5, 2013

Tagged Under: , , , ,

Cách tốt nhất để tiến lên

By: Hoa Dang Nguyen On: 23:31
  • Chia sẽ ›
  • Cách tốt nhất để tiếp tục tiến lên là tránh xa những người kéo bạn trở lại. - Ẩn danh

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét