12 thg 5, 2013

Tagged Under: , , , ,

Cảm nhận bằng trái tim

By: Hoa Dang Nguyen On: 21:10
  • Chia sẽ ›
  • Tại sao chúng ta thường nhắm mắt khi cầu nguyện, khóc, hôn hoặc mơ? Bởi vì những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống không thể được nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng trái tim.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét