23 thg 5, 2013

Tagged Under: , , , ,

Cảm ơn người ở lại

By: Hoa Dang Nguyen On: 19:44
  • Chia sẽ ›

  • Bạn không thể ép buộc người khác ở bên cạnh mình. Ở lại là sự lựa chọn, vì thế hãy cảm ơn những người đã chọn ở lại với bạn.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét