18 thg 5, 2013

Tagged Under: , , , ,

Cân nhắc, cẩn thận và suy nghĩ kỹ.

By: Hoa Dang Nguyen On: 14:58
  • Chia sẽ ›

  • Cân nhắc về những thứ bạn dự định vứt bỏ, cẩn thận với những gì bạn đã đẩy ra xa và suy nghĩ kỹ càng trước khi bạn quyết định ra đi.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét