14 thg 5, 2013

Tagged Under: , , , ,

Cần niềm tin để vượt qua trở ngại

By: Hoa Dang Nguyen On: 09:13
  • Chia sẽ ›
  • Lúc nào bạn cũng cần có niềm tin vào một điều gì đó. Bởi vì một lúc nào đó bạn sẽ cần đến niềm tin để vượt qua một trở ngại của cuộc sống.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét