11 thg 5, 2013

Tagged Under: , , , ,

Cố gắng hơn một chút

By: Hoa Dang Nguyen On: 19:06
  • Chia sẽ ›

  • Thời buổi nào cũng vậy, sợ hãi ít đi một chút, yêu nhiều hơn một chút, cố gắng hơn một chút, phép lạ sẽ tự tìm đường đến cửa nhà bạn.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét