22 thg 5, 2013

Tagged Under: , , ,

Giá trị đồng tiền

By: Hoa Dang Nguyen On: 17:40
  • Chia sẽ ›

  • Khi bạn tiêu đồng tiền tự tay mình làm ra bạn mới hiểu được giá trị của nó.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét