18 thg 5, 2013

Tagged Under: , , ,

Hạnh phúc không phải thứ bạn chìa tay xin họ

By: Hoa Dang Nguyen On: 16:08
  • Chia sẽ ›

  • Hạnh phúc không phải thứ bạn chìa tay xin họ, nếu thật lòng yêu thì bằng mọi cách họ sẽ cho bạn được hạnh phúc! Không có ai van nài người khác để mình được  vui, thứ cảm giác đó có chăng cũng chỉ là thương hại chính mình.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét