24 thg 5, 2013

Tagged Under: , , , ,

Hãy cẩn thận!

By: Hoa Dang Nguyen On: 14:02
  • Chia sẽ ›

  • Hãy cẩn thận với những người nói xấu người khác với bạn, vì họ cũng có thể nói xấu bạn với người khác.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét