10 thg 5, 2013

Tagged Under: , , ,

Hãy kiên nhẫn, những điều tốt đẹp sẽ đến

By: Hoa Dang Nguyen On: 20:47
  • Chia sẽ ›

  • Hãy kiên nhẫn, những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai vừa phấn đấu và chờ đợi.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét