17 thg 5, 2013

Tagged Under: , , ,

Hãy ngừng tiếc nuối và tập trung

By: Hoa Dang Nguyen On: 00:09
  • Chia sẽ ›

  • Hãy ngừng tiếc nuối về những thứ bạn đã mất đi và hãy bắt đầu tập trung vào những thứ mà bạn phải đạt được.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét