10 thg 5, 2013

Tagged Under: , , ,

Hãy nhìn về phía trước với hy vọng

By: Hoa Dang Nguyen On: 18:41
  • Chia sẽ ›


  • Hãy nhìn về phía trước với hy vọng. Đừng nhìn lại phía sau với hối tiếc.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét