23 thg 5, 2013

Tagged Under: , , ,

Hãy sống cuộc sống của bạn

By: Hoa Dang Nguyen On: 21:45
  • Chia sẽ ›

  • Hãy ngừng quan tâm điều người khác suy nghĩ. Hãy ngừng nói về điều gì đó quá nhiều, hãy lắng nghe những gì mà bạn muốn, làm những gì mà bạn muốn. Đây là cuộc sống của bạn, không phải của ai khác.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét