14 thg 5, 2013

Tagged Under: , ,

Hãy sống thực, hãy là duy nhất

By: Hoa Dang Nguyen On: 20:39
  • Chia sẽ ›
  • Hãy sống thực, hãy là duy nhất, hãy đúng đắn, hãy khiêm tốn, hãy thật thà, hãy dũng cảm, và hãy vui vẻ.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét