17 thg 5, 2013

Tagged Under: , ,

Hãy tích cực, mọi chuyện sẽ tốt.

By: Hoa Dang Nguyen On: 22:57
  • Chia sẽ ›

  • Hãy suy nghĩ tích cực, hãy nói những điều tích cực, hãy cảm nhận tích cực. Mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều!

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét