29 thg 5, 2013

Tagged Under: , ,

Điều tốt quá khứ đem lại

By: Hoa Dang Nguyen On: 11:31
  • Chia sẽ ›
  • Một trong những điều tốt nhất mà quá khứ đem lại là nó cho bạn biết những thứ gì không nên mang vào tương lai của mình.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét